Polski Ład – najważniejsze zmiany od 2022 r.

  1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł
  2. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł
Podstawa obliczenia podatku

Wysokość podatku

 

powyżej do
120.000 17 % minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
120.000 15.300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

 

  1. Zmiana wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia jej od podatku
Podmiot Wysokość składki
Pracownik 9%
Przedsiębiorca – skala podatkowa 9 % od wysokości dochodu
Przedsiębiorca – podatek liniowy 4,9 % od wysokości dochodu

Przedsiębiorca – ryczałt:

·         przychód do 60 tys. zł

·         przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł

·         przychód powyżej 300 tys. zł

 

9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 316 zł

9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 527 zł

9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 948 zł

Przedsiębiorca – karta podatkowa 9 % od minimalnego wynagrodzenia
Członkowie zarządu i prokurenci pełniący funkcje na mocy powołania 9 % od wynagrodzenia z tytułu powołania

 

  1. Ulga dla klasy średniej – mechanizm rekompensaty negatywnych skutków podatkowych wynikających z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej przewidziany dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.
Przychód brutto Wysokość ulgi
do 68.411,99 zł 0 zł
68.412 zł – 102.588 zł (Przychód brutto * 6,68% – 4.566 zł)/0,17
102.588,01 zł – 133.692 zł (Przychód brutto * (-7,35%)+ 9.829 zł)/0,17
od 133.692,01 zł 0 zł

 

  1. Zmiana w wysokości ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – wysokość ryczałtu będzie uzależniona od mocy silnika, a nie pojemności.
250 zł dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz aut elektrycznych
400 zł dla samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW

 

  1. Przychody ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności na podstawie leasingu operacyjnego, a następnie wykupionych do majątku prywatnego, będą generowały przychód z działalności w okresie 6 lat od daty ich wycofania z działalności. Zmiana dotyczy składników majątku nabytych po 31.12.2021 r.
  2. Ulga na powrót – zwolnieniu od podatku dochodowego podlegać będą przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz z działalności gospodarczej podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnienie będzie przysługiwać przez kolejne 4 lata podatkowe – od początku roku , w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub od roku następnego. Roczny limit przychodów objętych zwolnieniem wynosi 85.528 zł.

Styczeń 2022

Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31