Podatek dochodowy

Składane deklaracje podatkowe:

Symbol formularza Kto składa Termin składania
 PIT-28 osoby fizyczne osiągające przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 29 lutego
 PIT-36 podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie wypełniający zeznania PIT-37; przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący dochody z zagranicy 30 kwietnia
 PIT-36L podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym 30 kwietnia
PIT-37 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej 30 kwietnia
 PIT-39 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 30 kwietnia

Cennik zeznań rocznych:

Rodzaj formularza Cena
 PIT 28 30,00 zł
 PIT 36 indywidualny 40,00 zł
 PIT 37 indywidualny 30,00 zł
 PIT 39 50,00 zł
 PIT wspólny małżonków 50,00 zł
 Załącznik do PIT 10,00 zł

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.)